Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Pełna treść w załączniku.

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1
  • Wydział:Środowiskowy Dom Samopomocy
  • Miejsce pracyŚrodowiskowy Dom Samopomocy
  • StanowiskoPracownik Socjalny
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-01-03
  • Termin składania dokumentów2018-01-15
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówŚrodowiskowy Dom Samopomocy
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Posiadanie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej.
   2. Posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
   3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• osobowość predysponująca do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • komunikatywność;
   • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej;
   • znajomość Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
   • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
   • dobra znajomość obsługi komputera;
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• Prowadzenie pracy socjalnej w zakresie rozwiązywania problemów życiowych na rzecz uczestników ŚDS;
   • Utrzymywanie stałego kontaktu ze środowiskiem rodzinnym uczestników, oraz środowiskiem lokalnym;
   • Opracowywanie indywidualnych planów pracy i ich realizacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu aktywizująco – wspierającego;
   • Praca terapeutyczna z uczestnikami ŚDS, w tym prowadzenie zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych na bazie ukończonych kursów, studiów podyplomowych, w formie indywidualnej i grupowej, zgodnie z aktualną diagnozą uczestnika.
   • Organizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym;
   • Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych;
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówMagdalena Liszewska
  • Uzasadnienie wyboruKandydatka spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Wykształcenie, oraz doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Panią Magdalenę Liszewską do pełnienia funkcji na w/w stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian