Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie zatrudni rehabilitanta lub fizjoterapeutę

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2/2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Wydział:Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Miejsce pracyŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • StanowiskoRehabilitant lub fizjoterapeuta
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-09-27
  • Termin składania dokumentów2021-10-15
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówŚrodowiskowy dom Samopomocy w Rypinie
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Wykształcenie wyższe na kierunku: fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa
   2. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
   3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• osobowość predysponująca do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • komunikatywność;
   • odpowiedzialność za wykonywaną pracę;
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• organizowanie i prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej, aktywizacji sportowej, rekreacji, w tym z wykorzystaniem sprzętu sportowo - rehabilitacyjnego znajdującego się na wyposażeniu Domu,
   • prowadzenie gimnastyki grupowej,
   • wykonywanie zaleceń lekarskich w zakresie rehabilitacji,
   • przygotowanie uczestników zajęć do zawodów sportowych,
   • udział i praca w ramach inicjatyw podejmowanych przez placówkę w zakresie rehabilitacji społecznej uczestników Domu, w tym w wyjazdach, imprezach sportowych, rekreacyjnych i innych imprezach okolicznościowych,
   • opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji,
   • uczestniczenie w pracach Zespołu Wspierająco - Aktywizującego
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatówBrak
  • Uzasadnienie wyboruBrak ofert
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian