Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie zatrudni pedagoga

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2
  • Nazwa jednostki zlecającej:ŚDS
  • Wydział:ŚDS
  • Miejsce pracyŚDS
  • StanowiskoPedagog
  • Wymiar etatu1/2 lub 1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-07-05
  • Termin składania dokumentów2018-07-17
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówŚDS Rypin
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
   2. Specjalizacja z zakresu: oligofrenopedagogika lub pedagogika specjalna.
   3. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
   4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• osobowość predysponująca do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • komunikatywność;
   • znajomość obsługi komputera;
   • odpowiedzialność za wykonywaną pracę;
   • znajomość przepisów prawnych regulujących zakres działania środowiskowych domów samopomocy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• Organizowanie i prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, w ramach indywidualnej lub grupowej pracy z uczestnikami.
   • Prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
   • Udzielanie fachowej pomocy pedagogicznej uczestnikom ŚDS.
   • Przeprowadzenie diagnostyki pedagogicznej.
   • Prowadzenie dokumentów indywidualnej uczestnika w zakresie rozwoju psychofizycznego.
   • Prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco – aktywizującego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówNie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian