Sprawozdania

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.05.2023 Załączniki do sprawozdania finansowego za 2022 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.05.2023 Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie Szczegóły
Artykuł 27.04.2022 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ŚDS ZA 2021 ROK Szczegóły
Artykuł 27.04.2022 RZiS ŚDS ZA 2021 ROK Szczegóły
Artykuł 27.04.2022 BILANS ŚDS ZA 2021 ROK Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU ŚDS RYPIN ZA 2020 ROK Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 RZIS ŚDS RYPIN ZA 2020 ROK Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 BILANS ŚDS RYPIN ZA 2020 ROK Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU ŚDS RYPIN 2018 ROK Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 RZiS ŚDS RYPIN 2018 ROK Szczegóły