Informacje podstawowe

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
W RYPINIE 
 
Zdjęcie

Informacje podstawowe:

87-500 Rypin, ul. T. Kościuszki 17a
Tel. / fax 54 280 20 05
E- mail: sds[at]rypin[dot]eu
Powiat: rypiński, woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 892-14-58-933, REGON: 910928338

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie czynny od poniedziałku do piątku w godzinie od 07:30 do 15:30

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie: dział na podstawie:
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego      (Dz. U. Nr 111, Nr 231, poz. 1375);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.    poz. 182 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238,         poz. 1586 z dnia 17 grudnia 2010r.)
 • statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie – Uchwała nr VII/52/11 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r.
 • regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie – zarządzenie nr 4/2013 z dnia 11.12.2013 r. Kierownika ŚDS.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie:jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczony dla 40 uczestników od 16 roku życia:

 •  Przewlekle chorych psychicznie,
 •  Upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym a także lekkim – gdy występują jednocześnie inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne,
 •  Wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest jednostka budżetową Gminy Miasta Rypina, która realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, w ramach pomocy społecznej.

Placówka prowadzi działalność wspierająco – aktywizującą realizującą cele i zadania po przez:
 • Trening funkcjonowania w życiu codziennym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznej, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywanie problemów: w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi i innymi osobami, w urzędach, instytucjach kulturalnych;
 • Trening umiejętności spędzenia czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań: w tym literaturą i audycjami radiowymi i telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych organizowanych w ośrodku i poza nim;
 • Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne;
 • Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
 • Terapia ruchowa: w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
 • Terapia zajęciowa: w tym zajęcia plastyczne, techniczne, stolarskie, rękodzielnicze, muzyczno – teatralne, kuchnioterapia.

Placówka umożliwia skorzystanie z gorącego posiłku oraz dojazd na zajęcia. Aktualnie są to mieszkańcy Rypina, gminy Rypin, gminy Brzuze, Skrwilno, Rogowo.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>