Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie zatrudni instruktora terapii zajęciowej

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:3/2022
  • Nazwa jednostki zlecającej:Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Wydział:Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Miejsce pracyŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Stanowiskoinstruktor terapii zajęciowej
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2022-07-07
  • Termin składania dokumentów2022-07-21
  • Sposób składania dokumentówosobiście
  • Miejsce składania dokumentówŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Wykształcenie: dyplom w zawodzie.
   2. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
   3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• osobowość predysponująca do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • komunikatywność;
   • odpowiedzialność za wykonywaną pracę;
   • znajomość przepisów prawnych regulujących zakres działania środowiskowych domów samopomocy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• Prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco – aktywizującego;
   • Opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy;
   • Dążenie do uzyskania w pracy z uczestnikami jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiednich inicjatyw;
   • Czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników;
   • Udział w organizowaniu imprez okolicznościowych;
   • Zabezpieczenie materiałów do terapii zajęciowej, zgłaszanie zapotrzebowania na materiały terapeutyczne;
   • Prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, przekazywanie spostrzeżeń kierownikowi oraz członkom Zespołu Wspierająco – Aktywizującego;
   • Prowadzenie dokumentacji – dziennika zajęć;
   • Praca w Zespole Wspierająco – Aktywizującym.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówbrak
  • Uzasadnienie wyborubrak ofert
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian