Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie zatrudni rehabilitanta/fizjoterapeutę

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:4/2022
  • Nazwa jednostki zlecającej:Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Wydział:Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Miejsce pracyŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Stanowiskorehabilitant / fizjoterapeuta
  • Wymiar etatu1/2
  • Ilość etatów1/2
  • Data ogłoszenia2022-08-22
  • Termin składania dokumentów2022-09-06
  • Sposób składania dokumentówosobiście
  • Miejsce składania dokumentówŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Wykształcenie wyższe na kierunku: fizjoterapeuta lub rehabilitacja ruchowa.
   2. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
   3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• osobowość predysponująca do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • komunikatywność;
   • odpowiedzialność za wykonywaną pracę.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• organizowanie i prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej, aktywizacji sportowej, aktywizacji sportowej, rekreacji, w tym z wykorzystaniem sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego znajdującego się na wyposażeniu Domu;
   • prowadzenie gimnastyki grupowej;
   • wykonywanie zaleceń lekarskich w zakresie rehabilitacji;
   • przygotowanie uczestników zajęć do zawodów sportowych;
   • udział i praca w ramach inicjatyw podejmowanych przez placówkę w zakresie rehabilitacji społecznej uczestników Domu, w tym w wyjazdach, imprezach sportowych, rekreacyjnych i innych imprezach okolicznościowych;
   • opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji;
   • uczestniczenie w pracach Zespołu Wspierająco – Aktywizującego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówbrak ofert
  • Uzasadnienie wyborubrak
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian