Zarządzenie nr 4/2022 kierownika ŚDS w Rypinie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w ŚDS w Rypinie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian